Rozvíjej vnitřní nastavení: část první

 1. Výsledky
 2. Aktivita
 3. Rozhodnutí
 4. Návyky a vzorce chování
 5. Pocity
 6. Myšlenky
 7. Vnitřní nastavení

Těchto 7 klíčových bodů může výrazně ovlivnit váš přístup k rozvoji a práci na sobě. Často se stává, že se lidé orientovaní na výsledky snaží měnit výsledky samotné. Při studiu obchodních dovedností velmi rychle pochopíme, že výsledky vycházejí z aktivity. Vykonání masivní akce je považované za důležitý krok ke chtěnému výsledku. Zajímavější je ale skutečnost, že i naši aktivitu můžeme ovlivňovat. Setkávám se s lidmi, kteří sice vědí, že musejí něco dělat, přesto to ale nedělají. Důvodů může být mnoho. Nejčastěji dokážeme pojmenovat strach, obavy, atd. Za nedostatečnou aktivitou mohou stát i výrazně silnější a hlubší bloky. Pokud pochopíme, na jakých úrovních se můžeme rozvíjet, dokážeme se v životě dostávat k vytouženým cílům (výsledkům, vizi) mnohem efektivněji.

Uvedené body si můžete představit jako ledovec. Možná jste už slyšeli frázi „ty vidíš jen špičku ledovce“. Tuto špičku v našem případě představují právě výsledky. Za těmi stojí „tvrdá“ práce (aktivita). Každý nižší bod ovlivňuje bod nad ním (až na jednu výjimku, kterou si popíšeme níže).

1) Výsledky

I když se může zdát, že výsledky jsou v tomto podání ta nejpovrchnější část, není tomu tak. Výsledky jsou pro náš život velmi důležité. Každý pozitivní výsledek totiž představuje důkaz. Důkaz toho, že naše snažení má smysl. Důkaz toho, že všechna ta dřina je k něčemu dobrá. Výsledky jsou jasným důkazem, že všechny ostatní body na hlubších úrovních skutečně fungují a je potřeba s nimi aktivně pracovat.

Když pracuji se svými klienty a kolegy, jednou s prvních věci, které řešíme, jsou právě jejich výsledky. Uvědomění si toho, co už se nám povedlo, slouží jako odrazový můstek k dalším úspěchům. Pravidelné připomínání si našich úspěchů (i těch nejmenších) umožňuje lidské mysli více vnímat svou vnitřní sílu.

Udělejte si jednoduché cvičení: vezměte tužku a papír a napište si 100 věcí, které se vám v životě povedly. Pokud budete cítit, že chcete napsat více, do toho! Napište ale minimálně 100 věcí.

Proč zrovna 100? Proč nestačí 5 nebo 10?

Setkal jsem se na individuálních konzultacích s mnoha lidmi, pro které toto cvičení bylo extrémně náročné. Pokud se totiž nevěnujeme práci na sobě (osobnímu rozvoji) po delší dobu, začneme ztrácet napojení na pozitivní část našeho já. Z této části pramení obrovské množství kreativity, pozitivních myšlenek a také radostné aktivity. Je proto potřeba toto napojení obnovit. Jestliže naši mysl začneme posilovat přemýšlením o všem dobrém, co se nám povedlo, po určité době se z tohoto druhu přemýšlení stane pozitivní návyk.

A přesně do tohoto momentu se potřebujeme dostat.

Pro některé mé klienty je to opravdu velká výzva. Proto využívám jednoduché metody. Obecný úkol převádím do konkrétní roviny. Začnu se s klientem bavit o konkrétních oblastech a hledat úspěchy přímo v nich:

 • Co se vám povedlo během studia? Jaké školy jste úspěšně dokončili? Školní olympiády, atd.
 • Sport. Máte úspěchy v této oblasti? Věnovali jste se nějakému sportu?
 • Na co jste hrdí v oblasti vztahů? Nejen těch partnerských, ale také rodinných a s vašimi přáteli?
 • Zájmy. Umění. Tvorba. Osobní rozvoj. A tak dále.

Na individuálních konzultacích pokračujeme v tom, že u všech těchto výsledků hledáme silné stránky, které u toho klient využíval, ty následně více „zvědomujeme“ a rozšiřujeme tak, aby je klient dokázal zapojit v jakékoli jiné oblasti života vědomě a v tu chvíli, kdy to nejvíce potřebuje.

2) Aktivita

Skrze aktivitu můžeme zhmotnit naše myšlenky. Můžeme začít kreslit náš obraz života.

Představte si na chvíli, že jste v roli obchodníka. Toužíte po tom stát se velmi úspěšným a skvěle vydělávajícím prodejcem ve vaší branži. Začnete přemýšlet nad tím, jaký je váš vysněný výdělek. Pro tento příklad použijeme třeba částku 250 000 Kč. Abyste tyto peníze každý měsíc vydělali, tak potřebujete uzavřít 5 nových obchodů. Po několika měsících praxe zjistíte, že je potřeba udělat 15 nových schůzek měsíčně, abyste uzavřeli kýžených pět obchodů. Pro domluvení 15 schůzek je ze zkušenosti třeba představit svou službu 35 lidem. Zjistili jste, že v průměru je potřeba vytočit 4 telefonní čísla klientů, aby si jeden z nich nechal službu oslovit. Pro představení služby 35 lidem byste tedy měli vytočit 140 čísel.

Pojďme si to shrnout…

 • Výdělek 250 000 Kč.
  • 5 nových obchodů.
   • 15 nových schůzek.
    • 35 představení služby.
     • 140 vytočených čísel.

Když byste pracovali 20 dní v měsíci, tak stačí vytočit 7 čísel denně. Při průměrné době telefonátu 2 minuty je to 14 minut denně. Pokud budete určitou aktivitu dělat 14 minut denně (ale každý den), tak se dostanete k vysněným výsledkům.

Cíl je naučit se plánovat si na každý den malé kroky. Pokud uděláte malý krok každý den, věci se dají do pohybu. Nejde jen o to, že se konečně začnete přibližovat ke svému cíli. Zároveň navíc dáváte svému mozku jasně najevo, co je pro vás skutečně důležité. „Toto je něco, co pro mě v životě má smysl. Proto tomu věnuji svou pozornost každý den.“

Malé kroky v mém životě znamenaly největší posun. Nemůžete napsat článek na blog? Napište každý den jeden odstavec. Nedaří se vám dokopat k intenzivnímu cvičení? Udělejte každý den 20 kliků. Tělo a mysl si po čase začnou zvykat a můžete začít přidávat.

Chcete se v něčem zlepšit? Chcete v něčem vyrůst?

Jaký malý krok pro to můžete udělat každý den?

Když svým klientům pomáhám s přípravou jejich osobní vize, tak už na prvních setkáních hledáme velmi malé každodenní kroky k naplnění této vize. Pokud se tyto kroky klientům nedaří naplnit. Uděláme z nich ještě menší kroky. Uděláme z nich „krůčky“. Díky tomu můžeme pracovat s energií spojenou s konáním (aktivitou) od samotného počátku. Jak jsme si řekli u výsledků, je to právě

Jak je ale možné, že když obchodníkovi tuto myšlenku vysvětlíte, tak se jí nedokáže dlouhodobě držet, z rytmu vypadne a nedosahuje uvedených výsledků? Jako lídr týmu konzultantů vím, že jen některým opravdu hodně motivovaným jedincům se povede tento model dodržovat.

Čím to je?

Naši aktivitu totiž ovlivňují další body, o kterých se pobavíme dále. Když se podíváme na uvedených 7 bodů výše, tak zjistíme, že aktivita je stále poměrně na vrcholu. Práce na „hlubších“ bodech může pozitivně podpořit aktivitu a dovést nás k požadovaným výsledkům.

Ing. Jan Skryja
Odběr YouTube kanálu
Blog
Koncepční mentor, zakladatel projektu Cesta Úspěšných

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *